Търговия и инженеринг в минната промишленост , металургия и електрически транспорт