Търговия и инженеринг в минната промишленост , металургията и електротранспорта